Αναλαμβάνουμε την αναζήτηση φακέλων, σχεδίων και εγγράφων από τις κατά τόπους Πολεοδομίες  Υπηρεσίες Δόμησης. Αναθέστε σε εμάς την χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία της εύρεσης των πρωτότυπων σχεδίων και εγγράφων και επωφεληθείτε από τις ανταγωνιστικές μας τιμές. Σας παραδίδουμε όλο τον φάκελο, με σκαναρισμένα αν χρειάζεται σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή στο προσωπικό σας e-mail, αλλά και σε έντυπη μορφή.

  Συγκεριμένα μπορούμε στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, να σας βρούμε τα εξής παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα σας είναι χρήσιμα σε δεκάδες υποθέσεις, όπως (μεταβίβαση ακινήτου, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλαγή χρήσης, σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), ρύθμιση αυθαιρέτων με τον νόμο 4178, αίτηση για στεγαστικό δάνειο, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αδειοδότηση καταστήματος, ένταξη σε αναπτυξιακό νόμο, δικαστική υπόθεση και άλλα).