2017-11-08 11:08

Εκκρεμεί απόφαση για τη μεταφορά δηλώσεων αυθαιρέτων των ν.4014/2011 & ν.4178/2013 στο νέο σύστημα

 

Εκκρεμεί απόφαση για τη μεταφορά δηλώσεων αυθαιρέτων των ν.4014/2011 & ν.4178/2013 στο νέο σύστημα

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΕ, "το σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ν.4495/2017 ξεκίνησε την λειτουργία του στις 6/11/2017.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς δηλώσεων του ν.4014/2011 και του ν.4178/2013 στον ν.4495/2017.

Εκκρεμεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης."

 

—————

Πίσω