2016-05-10 11:17

Έγγραφο ΥΠΕΝ για τον υπολογισμό προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών

Το ΥΠΕΝ έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφο σχετικά με την "Αποδοχή της υπ' αριθμ. 63/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους."

Το έγγραφο αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 63/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στον τρόπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013, μετά την υπ' αριθμ. 446/2015 Απόφαση της Ολ. ΣτΕ και την υπ' αριθμ. ΠΟΛ 1009/18.1.2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ακινήτων από 21.5.2015, την οποία αποδέχονται.

Με τη σχετική γνωμοδότηση γίνεται δεκτό ότι "Οι τιμές ζώνης που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν. 4178/2013 είναι εκείνες που ίσχυαν κατά την 28η.7.2011 και συνεπώς, ο τρόπος υπολογισμου του ενιαίου ειδικού προστίμου δεν επηρεάζεται από το διατακτικό της υπ' αριθμ. 4446/2015 αποφάσεως του ΣτΕ, ούτε από τις νέες τιμές ζώνης που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. ΠΟΛ 1009/18.1.2016 απόφαση τoυ Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών".

—————

Πίσω