Τεχνικό Γραφείο  Κωσταράς Μ. & Μυγδαλάκη Γ.  πολιτικός Μηχανικός

  Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών όπως: Οικοδομικές Άδεις, Στατικές, Τοπογραφικές, Αρχιτεκτονικές, Ενεργειακές, Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές μελέτες. Επίσης χορηγή Ενεργειακά Πιστοποιητικά, Πιστοποιητικά ΔΕΗ και βεβαιώσης Νομιμότητας. Εκδίδει Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επαγγελματικών χώρων και χώρων εστίασης, καθώς και τακτοποιήσης αυθαιρέτων.

 Προτεραιότητά μας είναι η ικανοποίηση σας. Το πλεονέκτημα του επαγγελματισμού μας και η  εμπειρία μας στην αγορά. Είμαστε αφοσιωμένοι στην συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Κάθε πελάτης είναι πολύτιμος για εμάς και μας δίνει την ευκαιρία για να βελτιώσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας.